ورود ممنوع اگه برای رشد تخصص و مهارت های خودت ارزش قائل نیستی، و اگه غیر از اینه خوش اومدی! پس ورود آزاد!