کلاس ممنوع به این معنی که خستگی راهت، تلف شدن وقتت، هزینه‌های اضافیت، آلودگی هوا، دوری از خونه و خونوادت و خیلی مشکلات دیگه که توی کلاس حضوری هست در وبینار نیست! پس از روی مبل خونت در کلاس آنلاین شرکت کن!