اگر در زمینه های شغلی مرتبط با آموزش و فضای آنلاین تخصص و مهارت کافی دارید گنبد وبینار این فرصت و فضا را مهیا نموده تا هم از طریق حضور فیزیکی و یا حتی دور کاری(freelancer) امکان فعالیت و ارائه تخصص کاری شما در چارچوب نیازهای مجموعه فراهم گردد. به همین منظور رزومه خود را از طریق ایمیل: Jobs@gonbadwebinar.com ارسال نمایید.